20tpfr5ההזדמנות להיות ראשון ומוביל!

עשרות חברות וארגונים קיבלו מטיימינג את ההזדמנות הזו.

האמת שלך, היא שלך. טיימינג עוזרת לך לבטא אותה. לגרום לאנשים להתרגש בגללך, להעריך אותך ולהתייצב לצדך.
סרטי טיימינג שברו מוסכמות בכל הנוגע לרף תרומות, והביאו בס"ד מוסדות וארגונים להישגים מהפכניים.
טיימינג מצאה לראשונה את סגנון הדיבור אל התורם החרדי והמציאה סרטים שכיכבו ברגעים הכי
גדולים של היהדות בעשור האחרון.

כחברה שצמחה מעמקי ההווי החרדי, העניקה שוב ושוב מילים ותמונות לרגש היהודי האוטנטי, תוך קביעת רף חדש למקצועיות. טיימינג פועלת מישראל אך קיימת בעולם כולו. סרטיה מופיעים ומתורגמים באידיש ואנגלית וצוברים מקסימום צפיות ברשת המקוונת.

לקוחות נבחרים


עמותות, מוסדות, קהילות, ארגונים וחצרות קודש, הגדולים והמובילים ביהדות, שבמשך שנים בוחרים בטיימינג, כדי לבטא את מסריהם בצורה עוצמתית ולהתקדם.

צרו עמנו קשר

נסו לחשוב על עתיד חדש ומפתיע והשאירו לנו הודעה!